Enter your keyword

درباره ما

درباره عدل زرین

توضیح درباره شما

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص مبنای جذب وکیل در طرح اصلاح قانون وکالت گفت: در این طرح میانگین نمره یک درصد اول آزمون وکالت، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و هر فردی که ۶۰ درصد این نمره را کسب کند، صلاحیت علمی دارد و در آزمون پذیرفته خواهد شد. این معیار، مبنای منطقی و علمی دارد و نقایص شیوه فعلی در آن وجود ندارد. در بحث جذب وکیل به‌جای اینکه از قبل ظرفیت تعیین و انحصار ایجاد شود، باید در بازار وکالت رقابت شکل گیرد و هر فردی که صلاحیت علمی لازم را داشته باشد فارغ از تعداد شرکت‌کننده‌ها بتواند در آزمون وکالت پذیرفته شود.

ابوترابی در خصوص شکایت جمعی از وکلا از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه گفت: در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، بحث ایثارگران مطرح‌شده است که بسیاری از حقوقدانان حمل بر موضوع کرده‌اند که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در برنامه ششم توسعه نیز دوباره احیا شده است، زیرا در قانون برنامه ششم توسعه ایثارگران در اولویت قرار دارند و بر آن تأکید شده است.

شیوه کاری ما

شعار کاری شما

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص مبنای جذب وکیل در طرح اصلاح قانون وکالت گفت: در این طرح میانگین نمره یک درصد اول آزمون وکالت، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و هر فردی که ۶۰ درصد این نمره را کسب کند، صلاحیت علمی دارد و در آزمون پذیرفته خواهد شد. این معیار، مبنای منطقی و علمی دارد و نقایص شیوه فعلی در آن وجود ندارد. در بحث جذب وکیل به‌جای اینکه از قبل ظرفیت تعیین و انحصار ایجاد شود، باید در بازار وکالت رقابت شکل گیرد و هر فردی که صلاحیت علمی لازم را داشته باشد فارغ از تعداد شرکت‌کننده‌ها بتواند در آزمون وکالت پذیرفته شود.

ابوترابی در خصوص شکایت جمعی از وکلا از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه گفت: در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، بحث ایثارگران مطرح‌شده است که بسیاری از حقوقدانان حمل بر موضوع کرده‌اند که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در برنامه ششم توسعه نیز دوباره احیا شده است، زیرا در قانون برنامه ششم توسعه ایثارگران در اولویت قرار دارند و بر آن تأکید شده است.

رزومه کاری شما به صورت پی دی اف

CHECK IT OUT

مهارتهای ما

مهارتهای ما

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص مبنای جذب وکیل در طرح اصلاح قانون وکالت گفت: در این طرح میانگین نمره یک درصد اول آزمون وکالت، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و هر فردی که ۶۰ درصد این نمره را کسب کند، صلاحیت علمی دارد و در آزمون پذیرفته خواهد شد. این معیار، مبنای منطقی و علمی دارد و نقایص شیوه فعلی در آن وجود ندارد. در بحث جذب وکیل به‌جای اینکه از قبل ظرفیت تعیین و انحصار ایجاد شود، باید در بازار وکالت رقابت شکل گیرد و هر فردی که صلاحیت علمی لازم را داشته باشد فارغ از تعداد شرکت‌کننده‌ها بتواند در آزمون وکالت پذیرفته شود.

توانایی 01
توانایی 02
توانایی 03
توانایی 04